Oferta

Zajmujemy się wszystkim, co jest związane z
budownictwem.


Prace specjalistyczne

Specjalizujemy się w wykonawstwie w dowolnych technologiach:
* kompleksowych pokryć dachowych (wraz z systemem odwodnień i świetlikami),
* lekkich obudowach ścian,
* oraz konstrukcjach metalowych, żelbetowych i drewnianych hal typu przemysłowego.

ARKOM posiada wykwalifikowana kadrę techniczną, mającą zarówno wiedzę teoretyczną
jak i praktykę zdobytą podczas wielu realizacji.
Nie boimy się prac trudnych i technicznie skomplikowanych a do każdego problemu podchodzimy
w sposób ułatwiający jego rozwiązanie.
Szerokie kontakty handlowe pozwalają nam oferować materiały wielu europejskich i krajowych producentów zastosowane w rożnych wariantach technologicznych.

Generalne wykonawstwo

Wieloletnie doświadczenie w zakresie budownictwa pozwala nam na prowadzenie kompleksowych prac inwestycyjnych w budownictwie ogólnym i przemysłowym. Kompleksowe wykonawstwo obejmuje projektowanie, uzgodnienia, uzyskanie pozwolenia na budowę, pełnienie nadzoru budowlanego, wybudowanie obiektu, przeprowadzenie odbioru oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Obecnie posiadamy doskonałą kadrę inżynierską oraz kilkanaście firm podwykonawczych na stałe z nami współpracujących. Mając tak duże doświadczenie w realizacji inwestycji jako Generalny Wykonawca jesteśmy gwarantem dobrze zrealizowanych kontraktów.

Zasadami jakimi kierujemy się przy realizacji inwestycji są:

- konkurencyjność cenowa,
- optymalizacja rozwiązań technicznych,
- jakość,
- terminowość,
- partnerstwo z Inwestorem